Kontingenter 2021

Primære faneblade

Kontingenter-2021
Kontingentregulativ-2021

Kontingenter til Landinspektørforeningen 2021
Som vedtaget af bestyrelsen på bestyrelsesmøde den 3. februar 2021 til forventet stadfæstelse på en efterfølgende generalforsamling.
Kontingenterne opkræves i overensstemmelse med kontingentregulativet, jfr. lovens § 22.

Alle beløb i kroner

Beløb i kroner
Medlemmer af

Grund-kontingent

 

Gruppe-kontingent

Kontingent til ALF-fond

I alt 2021

Gruppe 1

Praktiserende landinspektører

og selvstændige

5.572,00

58,00

-

5.630,00

Gruppe 2

Ansatte landinspektører

5.572,00

554,00

0,-

6.126,00

Gruppe 3

Studentermedlemmer

286,00

-

-

286,00

Gruppe 4

Pensionistmedlemmer

670,00

-

-

670,00

Gruppe 9

Nordiske ansættelser mv

1.394,00

-

-

1.394,00

Arbejdsløse og på orlov

1.394,00

140,00

0,-

1.534,00

 

Fordelt pr. kvartal

 

Medlemmer af

Grundkontingent

Gruppekontingent

I alt

Gruppe 1

Praktiserende landinspektører

og selvstændige

1.393,00

14,50

1.407,50

Gruppe 2

Ansatte landinspektører

1.393,00

138,50

1.531,50

Gruppe 3

Studentermedlemmer

71,50

-

71,50

Gruppe 4

Pensionistmedlemmer

167,50

-

167,50

Gruppe 9

Nordiske ansættelser mv

348,50

-

348,50

Arbejdsløse og på orlov

348,50

35,00

383,50