Debatter

3 år 9 måneder ago

Ingeniøren beskriver i dag hvorledes der gennem anlægsloven for Femern-forbindelsens landanlæg eksproprieres hele og dele af ejendomme direkte gennem anlægsloven uden Ekspropriationskommissionens n

0 svar
3 år 9 måneder ago

DdLs Ekspropriationsnetværk har på konkret foranledning udarbejdet vedhæftede slides om "frivillige aftaler og ekspropriation - fordele og ulemper", der er godkendt af DdLs formand (der ved den lej

1 svar
3 år 10 måneder ago

Oplæg ved Nyborgmødet 2015 - vedlagt fil.

2 svar
3 år 10 måneder ago

Dette er en test af Opret Debat under Gruppen Ekspropriation

0 svar