Frivillige aftaler eller ekspropriation? Fordele og ulemper

Primære faneblade

Beskrivelse: 

DdLs Ekspropriationsnetværk har på konkret foranledning udarbejdet vedhæftede slides om "frivillige aftaler og ekspropriation - fordele og ulemper", der er godkendt af DdLs formand (der ved den lejlighed i øvrigt tilkendgav, at dette fagområde er et af de områder, hvor han gerne vil understøtte en profilering af landinspektørernes kompetencer og erfaringer) ...

Kommentarer

Jakob Anholm Hansens billede

Hvor finder jeg de slides?

Hvor finder jeg de slides? I øvrigt: Hvornår skulle LIFA til møde i ministeriet? Håber I vil berette hvordan det går/gik?