Ekspropriationsnetværk - Oplæg ved Nyborgmødet 2015

Primære faneblade

Beskrivelse: 

Oplæg ved Nyborgmødet 2015 - vedlagt fil.

Kommentarer

Opstart af ekspropriationsnetværk i Landinspektørforeningen

Baggrunden for oplægget på Nyborgmødet 2015 vedr. opstart af ekspropriationsnetværk i landinspektørforeningen: Landinspektører er en væsentlig og særdeles synlig medarbejdergruppe ved større statslige infrastrukturprojekter. Landinspektørernes rolle i forbindelse med arealerhvervelse og ekspropriationer er de seneste år øget i takt med igangsættelse af anlægsprojekter, herunder motorvejsprojekter, letbaner, metroer, cityring og projekter i forbindelse med togfonden m.v. Landinspektører er ofte de første personer der møder de berørte borgere og lodsejere. Landinspektørernes har derfor et kompleks ansvar for formidling, kommunikation og varetagelse af ekspropriationsretlige forhold parterne imellem. Oplægget ”Ekspropriationsnetværk” vil med udgangspunkt i konkrete sager drøfte nogle af de problemstillinger der er for os landinspektører i forbindelse med ekspropriationer, herunder varetagelse af ansvar for kommunikation, erstatningsret, retssikkerhed og formidling m.v. Det er målet at oplægget er starten på et egentligt ”ekspropriationsnetværk” – hvor vi som faggruppe kan udveksle ideér, synspunkter og udfordringer.
Karsten Willeberg-Nielsens billede

Hej Klavs - fint oplæg -

Hej Klavs - fint oplæg - håber der kommer et aktivt netværk op at køre :-)