Ekspropriation uden kommissionsprøvelse - en uskik?

Primære faneblade

Beskrivelse: 

Ingeniøren beskriver i dag hvorledes der gennem anlægsloven for Femern-forbindelsens landanlæg eksproprieres hele og dele af ejendomme direkte gennem anlægsloven uden Ekspropriationskommissionens normale prøvelse af projektet ...