Vejloven

Primære faneblade

På kurset bliver du bragt up to date med vejloven med særlige nedslag på emnerne, landinspektøren ofte er i berøring med. Der fokuseres primært adgangsforhold, byggelinjer, (anden) råden over vejarealet, herunder gravetilladelser, råden og beplantning, men også emnet op og nedklassificering af vej. 

Kurset kommer omkring følgende emner:

 

  • Generel introduktion til vejloven og dens indhold
  • Hvornår er en vej en offentlig vej og hvad er vejens afgrænsning (herunder også den ikke udskilte offentlige vej)
  • Adgangstilladelser, herunder hvad det kræver tilladelser, og hvilke vilkår der kan stilles i den forbindelse – særligt betalingsspørgsmålet. Det berøres også hvilke adgange vejmyndigheden kan tage stilling ved ansøgning om tilladelse, bla. ved matrikulære ændringer.
  • Adgangsbegrænsningsreglerne, herunder hvad det er og hvordan de fungerer 
  • Byggelinjer, herunder beslutning om og administration af byggelinjer.
  • Anden råden over vejarealet, herunder gravetilladelser, råden og beplantning.
  • Op og nedklassificering af vej – regler og muligheder

Undervisere: Finn Kjær Christensen, Lektor på Aalborg Universitet og Louise Heilberg, Advokat hos Bech Bruun og medforfatter til den ny kommenterede vejlov. 

 

Kursusafgift

3.400 kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA
3.700 kr. + moms for øvrige deltagere

Tilmeldingsfrist
d. 22. oktober 2020, kl. 12.00

Afmeldingsfrist
Ved afmelding efter d. 25. september 2020 betales 25 %
Ved afmelding efter d. 12. oktober 2020 betales 100 %