Vejloven

Primære faneblade

Afholdes
27. oktober 2021
Vejle Center Hotel

Tilmelding via dette link:
Arrangementsnummer 335577

Tilmedlingsfrist

25. oktober 2021

Afmeldingsfrist
Ved afmelding efter d. 26. september 2021 betales 25 %
Ved afmelding efter d. 13. oktober 2021 betales 100 %

Tilsvarende information på IDAs arrangementesite
Vejloven 335577

På kurset bliver du bragt up to date med vejloven med særlige nedslag på emnerne, landinspektøren ofte er i berøring med. Der fokuseres primært adgangsforhold, byggelinjer, (anden) råden over vejarealet, herunder gravetilladelser, råden og beplantning, men også emnet op og nedklassificering af vej. 

Kurset kommer omkring følgende emner:

  • Generel introduktion til vejloven og dens indhold
  • Hvornår er en vej en offentlig vej og hvad er vejens afgrænsning (herunder også den ikke udskilte offentlige vej)
  • Adgangstilladelser, herunder hvad det kræver tilladelser, og hvilke vilkår der kan stilles i den forbindelse – særligt betalingsspørgsmålet. Det berøres også hvilke adgange vejmyndigheden kan tage stilling ved ansøgning om tilladelse, bla. ved matrikulære ændringer.
  • Adgangsbegrænsningsreglerne, herunder hvad det er og hvordan de fungerer 
  • Byggelinjer, herunder beslutning om og administration af byggelinjer.
  • Anden råden over vejarealet, herunder gravetilladelser, råden og beplantning.
  • Op og nedklassificering af vej – regler og muligheder

Undervisere
Finn Kjær Christensen, Lektor på Aalborg Universitet
Louise Heilberg, Advokat hos Bech Bruun og medforfatter til den ny kommenterede vejlov

Kursusafgift
3.400 kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA
3.700 kr. + moms for øvrige deltagere