Uddannelsen til landinspektør

Primære faneblade

Uddannelsen til landinspektør foregår ved Aalborg Universitet i Aalborg eller København og varer 5 år.
Det er en bred uddannelse inden for natur- og bydesign, jura og teknologi.
Arbejdsfelterne er udviklingen af by- og boligområder, planlægning og beskyttelse af natur, brug af it- og satellitbaserede teknologi til opmåling eller brug af geografiske information i planlægning og arealforvaltning. Det er en international anerkendt uddannelse, og der er mulighed for at komme ud og opleve verden og få afprøvet evnerne i udenlandske praktik- og studieophold. 
Du får mulighed for at kombinere teori og praksis og arbejde inde og ude.

Lav ledighed som landinspektør

Ledigheden er lav - meget lav - når vi sammenligner med andre akademikere - under 1 %.
Beskæftigelsen er spredt - meget spredt. 
Ca. 60 % af landinspektørerne er ansat i det offentlige og offentligtejede virksomheder.
Ca. 40 % hos de praktiserende landinspektører og resten i en lang række private firmaer og organisationer.

Praktiserende landinspektør
Praktiserende landinspektører er et liberalt erhverv, som advokat, tandlæge, revisor etc.
Der er 55 landinspektørfirmaer, som strækker sig fra enkeltmandsfirmaer til firmaer med 120 landinspektører og kontorer over hele landet.

Beskrivelse af uddannelsen til landinspektør
Se hér