Udbygningsaftaler

Primære faneblade

Afholdes
1. november 2022
Vejle Center Hotel

Tilmelding via dette link:
Arrangementsnummer 342388

Tilmedlingsfrist

3. oktober 2022

Afmeldingsfrist
Ved afmelding efter d. 4. oktober 2022 betales 25 %
Ved afmelding efter d. 18. oktober 2022 betales 100 %

Tilsvarende information på IDAs arrangementesite
Udbygningsaftaler, arr.nr. 342388

Kursusindhold:

Planloven har siden 2007 givet mulighed for, at kommunen kan indgå en frivillig udbygningsaftale med grundejer om hel eller delvis finansiering af den fysiske infrastruktur. En udbygningsaftale kan være en fordel for både grundejer og kommune, idet den kan medvirke til at fremme et infrastrukturanlæg eller højne kvaliteten af infrastrukturen. Vi sætter fokus på, hvilke forudsætninger der er grundlaget for at indgå en udbygningsaftale.
 
Der er både en lovmæssig beskrivelse og en praksis for, hvilke typer infrastrukturanlæg der kan indgås aftaler om, både indenfor eksisterende planlægning – og udenfor den eksisterende planlægnings afgrænsning. Vi afdækker rækkevidden af de infrastrukturanlæg der kan indgå i en aftale. 
 
Der er ofte en sammenhæng mellem kommunens planlægning og indgåelse af udbygningsaftaler. Vi sætter fokus på sammenhængen mellem de kommunale planer (primært kommuneplanlægning og lokalplaner) og hvordan processen er mellem planerne og aftalen. Herunder også krav til offentlighed, og sammenhængen til klagesystem. 
 
Vi gennemgår flere konkrete cases for udbygningsaftaler, herunder den procesmæssige gennem-førelse. Der præsenteres et/flere konkrete paradigmer for, hvordan en aftales indhold kan se ud.
 
Afslutningsvis gennemgås en konkret opgave i plenum med afgræsning og formulering af en udbygningsaftale for et infrastrukturanlæg.  
 
Der vil blive givet et overblik om følgende emner:
  • Forudsætninger for at indgå en udbygningsaftale 
  • Hvilke infrastrukturanlæg kan der indgås aftale om 
  • Processen mellem udbygningsaftaler og planlægningen 
  • Cases
  • Opgaveløsning i plenum 
Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem oplæg fra kursusholder og dialog med deltagere. Undervisningen vil hovedsageligt tage udgangspunkt i konkret praksis, og erfaringer fra brugen af udbygningsaftaler i praksis. 
 
Der vil blive gennemgået og drøftet relevante cases - gennemført som refleksioner i plenum. Der vil ligeledes blive gennemgået opgave i plenum. Kursusmaterialet, med oplæg og baggrundsmateriale, bliver tilgængelig i digital kursusmappe.
 
Kursuslærer
- Søren Hilbert, Advokat i Lundgrens
 
Kursusleder
- Landinspektør Michael Hammer, Hjørring Kommune
 
Kursusdeltagelse
Kurset henvender sig til ledere, planlæggere og sagsbehandlere der beskæftiger sig med fysisk planlægning og/eller infrastrukturanlæg, samt andre, som ønsker kendskab til brugen af udbyg-ningsaftaler i praksis.
 

Kursusafgift

3.400 kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA
3.700 kr. + moms for øvrige deltagere