Tjek din ansættelseskontrakt - Privatansat

Primære faneblade

Bemærk, at denne artikel retter sig mod IDAs privatansatte.
Forholdene for ansatte landinspektører ved Landinspektørfirmaerne er muligvis anderledes.

Derfor læs overenskomsten mellem DdL/ALF og PLF, og kontakt så DdL/IDA.

/KIC

 

Denne tjekliste giver dig et hurtigt overblik over de typiske elementer i en ansættelseskontrakt på det private område. Er det hele med? Mangler der noget?

Tjek selv din kontrakt mht. arbejdssted, arbejdstid, overarbejde, jobløn, barn syg, barsel, ferie og feriefridage, ferietillæg, fri på helligdage og højtider, helbredsoplysninger, konkurrenceklausuler og kundeklausuler, jobbeskrivelse, løn, opfindelser og ophavsret, tiltrædelse og opsigelse, pension og pensionsalder, prøveperiode, rejseudgifter, sygdom og 120 dages-regel, tavshedspligt m.m.

Du skal være opmærksom på, at du godt kan have nogle vilkår, som ikke står i din kontrakt fx fri juleaftensdag eller ret til fri med løn på barns første sygedag. Disse vilkår kan eksempelvis stå i en overenskomst, en personalehåndbog eller lignende. Derfor vær opmærksom på, om dine rettigheder og pligter også er reguleret andre steder end i din kontrakt.

iPaper: Tjek din ansættelseskontrakt - Privatansat