Repræsentation

Primære faneblade

Foreningens interne og eksterne repræsentation:

Pr. juni 2020

Bestyrelse
Torben Juulsager (formand), Vibeke Brandhof (næstformand), Anne Kristine Munk Mouritsen, Jens Henrik Sørensen, Jesper Lundstrøm (repræsentant for ALF-Ledelsen), Morten Ørtved (repræsentant for PLF-bestyrelsen), Fie Kliving (observatør for FoFoDaLa)

Politisk revisor:  Lars Birk Jensen med Tanja Skovsgaard som suppleant

ALF-ledelsen Jesper Lundstrøm (formand), Casper Aagaard Madsen, (næstformand), Kåre Christensen (kasserer), Andreas Kirkby
Suppleant: Stinne Katrine Larsen

DdL-PLF Forhandlingsudvalg
For ALF: Casper Aagaard Madsen, Jacob Juul Jellesen, Jesper Lundstrøm
For PLF: Steen Boe, Morten Ørtved

Efteruddannelsesudvalg
Michael Hammer formand, Bent Hulegaard Jensen, Anders Heebøl, Poul Moesgaard, Karsten L. Willeberg-Nielsen, Pia Åbo Østergaard

Fagligt Møde Udvalg
Torben Juulsager (fungerende formand), Else-Marie Ulvsgaard,  Helle Witt, Jan Krarup Laursen, Louise holm Kristoffersen, Søren Holst

Responsumudvalg: Finn Kjær Christensen, Mette Bach Glitzky, Annette Bøgh, Robert Jacobsen, Ejnar Sønderby, Rasmus Berentzen, Casper Sørensen, Kasper Thaarup Hansen, Jonas Jensen, Jes Juhl Jørgensen, Sune Iversen, Erik Jeppesen

Akademikerne (AC)
Bestyrelsen: Thomas Damkjær Petersen, IDA, - gennem IDA-DdLs fællesrepræsentantskab
Forhandlingsudvalget for Privat Ansatte: Andreas Kirkby
Øvrige udvalg i Akademikerne er bemandet af IDA-repræsentanter

Dansk Byplanlaboratorium Repræsentantskab: Jan P. Nielsen

IDA-udvalg
Ansattes Råd: 
Casper Aagård Madsen 
IDA Offentlig: 
Jesper Lundstrøm
IDA privat: Andreas Kirkby
Lønstatistikudvalget: Stinne Katrine Larsen

CLGE - Comité de Liaison des Géomètres-Experts Européens: Torben Juulsager
FIG - Fédération Internationale des Géomètres: Torben Juulsager

Æresmedlemmer: 
Henning Elmstrøm, Niels Kristian Nielsen, Niels Østergård, Stig Enemark