OK2020 - PLF-ALF-OK

Primære faneblade

OK2020 for ansatte i landinspektørfirmaerne

Overenskomstforhandlingerne 2020 er afsluttet medio maj og efterfølgende tiltrådt ved urafstemning i PLF og blandt gruppe 2A-medlemmerne (ansatte i landinspektørfirmaerne).

Hovedresultat:
Løn og pension. 
Der er i alle 3 overenskomster aftalt enslydende stigninger.
Pr. 1.oktober 2020 stiger løn med 2.5 %.
Pr. 1.april 2021 stiger løn med 1,7 % og pensionsindbetalingerne med 1.0 %.
Pr. 1.april 2022 stiger løn med 1,8 % og pensionsindbetalingerne med 1.0 %.

Diverse.
Der gives frihed med løn 1 dag i forbindelse med Fagligt Møde.
Fremover ydes 3 seniorfridage.
1 børneomsorgsdag pr. år afholdes med løn og 1 omsorgsdag afholdes uden løn.
Ret til frihed med løn 1 dag ved barns sygdom.
UDvidet ret til at deltage i begravelser, dog uden løn.

Forlænget forældreorlov. 
3 ugers ekstra orlov til fædre/den anden forældre.
Overgangsordning i f.m. ny ferielov og udbetaling af ferietillæg.
Der er udarbejdet et særligt protokollat om overgang til nyt ferieår.
Protokollat om sikkerhedsuddannelse for målere.
Der planlægges et fælles løft med sikkerhedsuddannelse, særlig med vægt på de landmålere der arbejder på byggepladser.

Ikrafttræden.
Overenskomsterne i kraft den 1. april 2020. De første reguleringer af løn og pensioner gennemføres dog først pr. 1. okt. 2020.

Forhandlingsresultatet består af:

Protokollater
Protokollat om fornyelse af overenskomsten mellem PLF og ALF
Protokollat om feriefridage og forhøjet ferietillæg
Protokollat vedr sikkerhedsuddannelse 2020
Vedrørende forlænget forældreorlov

Løntabeller
Landinspektører ansat i landinspektørfirmaerne - 2021
Landinspektører ansat i landinspektørfirmaerne - 2020

Løntabellerne for 2022 kan først udarbejdes, når ATP-satser etc er kendt.

Overenskomsten 2020
Overenskomst mellem PLF og ALF