Nyhedsmail 6-2021 er udsendt d. 23. marts 2021

Primære faneblade

Mail nr. 6-2021 er sendt til medlemmerne bl.a. om:

- OK21 i det offentlige
- Coronateststeder
- WIFI i Samsø-sommerhuset

se /nyhedsmail 6 23. marts/