Meld dig ind i Den danske Landinspektørforening

Primære faneblade

Informationerne på denne hjemmeside findes også i vedlagte dokument med oplysninger om indmeldelse og behandling af data.
Skriv ud og læs: Indmeldelse og datahåndtering

Ved indmeldelse:
Send en mail til vbc@ida.dk eller ddl@ddl.org med oplysning om:
– Dit navn, adresse, din email, mobilnummer og cpr.
Er du studerende, når du melder dig ind:
– Uddannelsessted (Ålborg eller København)
– Året, hvor du er begyndt på 1. semester på bachelor–uddannelsen.
Er du uddannet, nor du melder dig ind:
–  Dit ansættelsessted, hvornår du er begyndt på din nuværende ansættelse, din arbejdstelefon og email på arbejdet.

HAr du problem med at sende dit cpr., så ring til Vibeke Bo (se nederst).

Indtil hjemmesiden er blevet opdateret....
Mail til sekretariatet

Når du sender en optagelses-mail til sekretariatet på vbc@ida.dk eller  ddl@ddl.org bedes du skrive denne sætning i mailen.

'Jeg bekræfter, at jeg har læst, hvordan foreningen håndterer af data og giver dermed samtykke hertil'.

Oplysninger ved indmeldelse
Hvordan behandler vi dine oplysninger
Når du melder dig ind i Landinspektørforeningen, accepterer du, at foreningen registrerer og behandler dine oplysninger, – her, nu og i fremtiden.
Ellers kan vi ikke varetage dine faglige og økonomiske interesser bedst muligt.
Du bedes gøre dig bekendt med dine medlemsrettigheder og – forpligtigelse efter foreningens lov og vedtægter,
Se Foreningens lov 2018

Administrative samarbejde
Foreningen har et administrativt samarbejde med IDA, (Ingeniørforeningen i Danmark).

IDA opbevarer, udvikler og vedligeholder foreningens medlemsregister. Alle oplysninger i medlemsregistret behandles fortroligt og bruges til at give dig den bedst mulige rådgivning og til at varetage dine løn– og arbejdsmæssige interesser ved overenskomstforhandlinger og individuelle løn- og ansættelsesforhandlinger.
Udvalgte IDA–medarbejdere har derfor i særlige situationer adgang til dine data.
Foreningens sekretariat foretager også behandling og udtræk af data til videre behandling i IDA ved OK–forhandlinger, gennemførelse af medlemsundersøgelser og statistiske analyser.

Samarbejdsparter
Vi videregiver oplysninger, når lovgivningen kræver det eller for at sikre dig og foreningen de bedst mulige aftaler og ydelser, hvor det er en forudsætning, at du er medlem af Landinspektørforeningn.
I disse tilfælde formidler vi derfor dine relevante medlemsoplysninger til samarbejdsparterne, – offentlige myndigheder, pensionsselskabet i overensstemmelse med overenskomsterne samt evt.. RUNA Forsikring, IDA Forsikring, Lån&Spar Bank og Forbrugsforeningen af 1886.

Kommunikation
Du accepterer ved din indmeldelse, at foreningen sender foreningens medlemsblad og nyhedsmail, incl. eventuelle tilbud fra samarbejdsparter, eller anden form for medlemskommunikation til dig.
Du kan altid få indsigt i de oplysninger, som vi opbevarer via Min Side på IDA.dk eller ved at kontakte foreningens sekretariatet på vbc@ida.dk eller ddl@ddl.org.

Fremtidssikring
Denne persondatapolitik kan til enhver tid blive ændret som følge af teknologisk og lovgivningsmæssig ændring og udvikling, og afgivne samtykker vil da følger med ændringerne. Foreningen vil da oplyse om dette i nyhedsmail, foreningens fagblad eller anden relevant digital form.

Tilbagetrækning / udmeldelse
Den generelle accept af foreningens behandling af dine data kan til enhver tid trækkes tilbage, men da kan foreningen ikke varetage dine interesser, og det er ensbetydende med din udmeldelse af foreningen.
Ved udmeldelse af foreningen vil dine data blive opbevaret som grundlag for udarbejdelse af statistiske og historiske oplysninger i en ikke-fastlagt årrække, men i øvrigt ikke blive genstand for behandling.

Marts 2021
Kim Ingemann
Sekretariatschef

Kontaktoplysninger
Vibeke Bo vbc@ida.dk
3318 5520
KIm INgemann kic@ida.dk
3318 5510

Foreningens adresse:
Den danske Landinspektørforening
Kalvebod Brygge 31
1780 København V
ddl@ddl.org
Tlf: 38861070