Medlemmer

Primære faneblade

Foreningen har 1432 landinspektøruddannede, landinspektørstuderende og enkelte masteruddannede som medlemmer

Medlemmer er opdelt i en række grupper, som fordeles:

Gruppe 1: Praktiserende landinspektører (ejere/partnere) og andre ejere af firmaer
Gruppe 2A Ansatte i landinspektørbranchen
Gruppe 2B Ansatte i det offfentlige efter offentlig overenskomst
Gruppe 2C Ansatte ved andre privat firmaer, foreninger og selskaber mv
Gruppe 4: Pensionister
Gruppe 3: Studerende
Gruppe 9: Øvrige 

Uddybet i nedenstående artikel.