Kontingenter og økonomi

Primære faneblade

Foreningens indtægter består hovedsagelig af kontingenter, finansielle indtægter, annoncer og gebyrer fra Fagligt Møde.

Hovedudgiften er administrativt vederlag til Ingeniørforeningen, som dækker træk på Ingeniørforeningens medarbejdere (overenskomst- og lønforhandlinger, efteruddannelse, Fagligt Møde, samt løn til sekretariatet), husleje, IT-support mv.
Drift af efteruddannelsesaktiviteterne og fagbladet er også store poster.

Foreningens politiskvalgte revisor er landinspektør Lars Birk Jensen, Aarhus.
Foreningens statsautoriserede revisor er Deloitte, København.