Klage over praktiserende landinspektørers opgaver eller honorar

Primære faneblade

Kunder hos de praktiserende landinspektører kan klage over landinspektørernes opgaver eller honorar.
Der er tre forskellige instanser, som kan behandle klagen.

Landinspektørnævnet - et offentligt nævn
Landinspektørnævnet er et offentligt nævn med dommer for bordenden og egen hjemmeside. http://www.landinspektoernaevnet.dk/
Klages til Landinspektørnævnet vil foreningen afvente eventuel behandling til Nævnet har afgivet kendelse.
Nævnet behandler ikke spørgsmål om landinspektørernes honorar.

Landinspektørnævnets sekretariat
Lindholm Brygge 31
9400 Nørresundby
Telefon: 7254 5000

Klageudvalg i Landinspektørforeningerne

Klage over kvaliteten i løsningen af opgaven sendes helst pr. mail til ddl@ddl.org
Eller pr. brev til:

Responsumudvalget
Den danske Landinspektørforening
Kalvebod Brygge 31
1780 København V

Klage over landinspektørens honorar sendes helst pr. mail til plf@plf.dk
Eller pr. brev til:

Honorarudvalget
Praktiserende Landinspektørers Forening
Kalvebod Brygge 31
1780 København V

Kontakt evt. sekretariatschef Kim Ingemann på tlf: 3318 5510

Vejledning
Foreningen har skrevet denne vejledning i klage over praktiserende landinspektørers arbejde og honorarer
DdL_klagevejledning