Generalforsamling 2020

Primære faneblade

GENERALFORSAMLING 2020 i Den danske Landinspektørforening

Fredag den 31. januar 2020, kl. 16.30 afholdt foreningen generalforsamling på Hotel Nyborg Strand med dagsordenen:

1.  Valg af dirigent og 2 sekretærer
- Søren Reeberg som dirigent og sekretærer: Bolette Helms Skieller  og  Peter Hastrup Jensen.

2.  Beretning om foreningens virksomhed
- Blev fremlagt af formanden og taget til efterretning af forsamlingen
Årsberetning 2019

3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
2019 årsregnskab
Regnskabt blev godkendt enstemigt

4.  Fastsættelse af kontingenter til forening og fond
Forslagene blev godkendt enstemmigt.

5.  Behandling af indkomne forslag fra medlemmer
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne

6.  Eventuelt
Generalforsamlingsprotokol 2020

Præsentation generalforsamling 2020.pptx

 

 

Kim Ingemann
Sekretariatschef