Generalforsamling 2020

Primære faneblade

GENERALFORSAMLING 2020 i Den danske Landinspektørforening

Fredag den 31. januar 2020, kl. 16.30 afholdt foreningen generalforsamling på Hotel Nyborg Strand med dagsordenen:

1.  Valg af dirigent og 2 sekretærer
- Søren Reeberg som dirigent og sekretærer: Bolette Helms Skieller  og  Peter Hastrup Jensen.

2.  Beretning om foreningens virksomhed
- Blev fremlagt af formanden og taget til efterretning af forsamlingen

PDF icon Årsberetning 2019

3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

PDF icon 2019 årsregnskab for DdL
R
egnskabt blev godkendt enstemigt

4.  Fastsættelse af kontingenter til forening og fond

PDF icon Forslag til foreningskontingenter 2020
F
orslagene blev godkendt enstemmigt.

5.  Behandling af indkomne forslag fra medlemmer
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne

6.  Eventuelt
 

File Generalforsamlingsprotokol 2020

File Præsentation generalforsamling 2020.pptx

 

 

Kim Ingemann
Sekretariatschef