Fagbladet 'Landinspektøren'

Primære faneblade

Fagbladet 'Landinspektøren' er skrevet til medlemmerne af Landinspektørforeningen og til andre, der interesser sig for landinspektørfaget.
Bladet beskæftiger sig med faget i bred forstand - uddannelsen, de forskellige fagområder, personportrætter, debatter, aktuelle begivenheder og tendenser inden for faget mv.
'Landinspektøren' redigeres journalistisk og er redaktionelt uafhængig af foreningen og øvrige interesser. Både journalister og fagpersoner bidrager med indhold til bladet.

'Landinspektøren' udkommer seks gange om året og er normalt på 52 sider.

Redaktør Torben Lund Christensen

3318 9787
ddlredaktion@ida.dk

Annoncetegning - DGMedia / Aller

Se https://www.dgmedia.dk/medier/landinspektoeren/