DdL Lønsikring - en tillægsforsikring i Topdanmark

Primære faneblade

Annoncetekst

Lønsikring – aftale med Topdanmark og IDA Forsikring
Foreningen har indgået ny aftale om lønsikring for foreningens medlemmer.
Lønsikring er en tillægsforsikring mod lønnedgang ved arbejdsløshed. Forsikringen kan udbygges med dækning ved ufrivillig arbejdsløshed som følge af sygdom/ulykke. Der er kriterier for, bl.a. alder ved optagelse af forsikringen og automatisk udløb (62 år). Der er grænser for udbetalingsperiode, dækningsgrad og max. dækning etc.
Lønsikringen tilbydes medlemmer af DdL, som samtidig er medlemmer af en A-kasse.
Forsikringen er en forbedring af eksisterende aftale med Topdanmark, og ydes fortsat forsikringsmæssigt af Topdanmark, og er et resultat af DdL-IDA Samarbejdsaftalen.

Forsikringen tilbydes eksisterende og nye kunder uanset medlemskab af a-kasse.
Eksisterende kunder i Topdanmark vil blive kontaktet direkte.

Nedenstående skema viser:
DdL- Topdanmark - De gældende betingelser og priser for direkte lønsikring ved Topdanmark.
IDA - Topdanmark– Den forbedrede lønsikring gennem IDA

Se IDA Forsikrings Lønsikringsside