ALF - medlemsgruppen

Primære faneblade

 

Medlemsgruppen ALF omfatter foreningens ansatte medlemmer, som er indplaceret i grupperne 2a, 2b og 2c efter foreningens lov.
Gruppen vælger ALF-Ledelsen på det årlige medlemsmøde i tilknytning til foreningens generalforsamling. 
ALF-Ledelsen har ansvaret for foreningens varetagelse af medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår, TR-arbejdet, overenskomstforhandlinger, sommerhusene og ALF-Fonden (strejkekassen) mv