ALF

Primære faneblade

ALF omfatter foreningens ansatte medlemmer, dvs. gruppe 2A, 2b og 2C efter foreningens lov.
ALF har valgt en bestyrelse, der tager sig af medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår, TR-arbejdet, overenskomstforhandlingerne, samt sommerhusene, strejkekassen mv